Skip to main content
Share
Favorite

123
RESULTS

texts 91
images 19
audio 8
movies 5
COLLECTION
TOPIC
tel. do trenera: +48503452860 lub: +48717181717 40
adres email: Grzegorz.Michalski@gmail.com lub: Grzegorz.Michalski@onet.pl adres strony internetowej: http://michalskig.com/ 35
zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com http://michalskig.com/szkolenia 30
Trener: dr hab. Grzegorz Michalski 22
3184-laura-michalski 19
documentcloud 19
pilotonline 19
Trener: Grzegorz Michalski 18
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7
Niniejszym oświadczam 6
jak również umiejętności przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników 6
zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne 6
że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki 6
jako Trener BERNDSON 5
że poza praktycznymi walorami 5
Analizy finansowej itp. 4
Michalski 4
Oceny projektów inwestycyjnych 4
Referencje z lat 2005 – 2014 za wykłady z Zarządzania finansami 4
Zarządzania płynnością finansową 4
adres email: Grzegorz.Michalski@gmail.com lub:Grzegorz.Michalski@onet.pl adres strony internetowej: http://michalskig.com/ 4
szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin 4
zapraszam do kontaktu: tel. +48503452860 oraz: +48717181717. email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@onet.pl http://michalskig.com/szkolenia 4
-03/04.03.2012 3
-04/05.02.2012 3
-19/20.11.2011 3
-23/24.07.2012 Łaczníe 12 dni 3
-26/27.11.2011 3
Niniejszym oswiadczam 3
okres realizacji: 01.2011-08.2012 3
projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego urzędu Pracy w Krakowie: a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach: -14/15.05.2011 3
prowadził nastepujace szkolenia w ramach projektu "Spin off/spin out skuteczny transfer wiedzy II" 3
szkolenia realizowane przez dr. Grzegorza Michalskiego były okazja do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiagnięć z dziedziny finansów 3
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego 3
zarzadzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. Wpływ najnowszych odkryć naukowych w zakresie finansów na praktyków gospodarczych bíoracych udział w projekcie zaowocował ich dobra ocena. Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 3
ze Pan Grzegorz Michalski 3
średnia liczba uczestników na szkoleniu to 18-19 osób. Chce zaznaczyć 3
10.12.2012 2
14 godzinne szkolenia otwarte 2
17 grudnia 2012 SYDNEY 2
2014 Lecture: Cost of Capital - 4 hours Lecture: Capital Budgeting - 4 hours [signed: doc. Ing. Iveta Zentkova 2
2014 Lecture: Working Capital Management - 4 hours Lecture: Capital Structure - 4 hours March 05 2
8.1.1 POKL 2
Adolf 2
Anita Musiał tel. (022)208 28 33/26 2
Berlin 2
Bildhauer 2
Bulgarien 2
CSc.] Aby zorganizować szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
Certificate. This certificate is awarded to Dr. Grzegorz Marek Michalski for successful participation and for delivering lectures of Financial Management course within the framework of International Visegrad Fund - Business Economics (International V4 Studies) 2
Certyfikat prezentacji pt After-Crisis Relation between General Condition and Liquidity Management: Financial Liquidity Investment Efficiency Model (FLIEM) Use to Diagnose Polish Economics Standing na 25 konferencji Australasian Finance and Banking Conference 2
Deutsche Wochenschau 2
Deutschland 2
Drittes Reich 2
Financial Controlling and Financial Analysis conducted by coach Dr. Grzegorz Michalski. I am the owner of firm "Rector Capital" 2
Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza 2
Forster 2
Fuehrer 2
Fussball 2
Geburtstag 2
German Newsreel 2
Germany 2
Hitler 2
Holland 2
I participated in a five-day training cycle 2
Jerry Michalski 2
Josef 2
List referencyjny. W grudniu 2009 roku 2
Modenschau 2
Niniejszym zaświadczamy 2
OBSŁUGA KLIENTA 2
Ostfront 2
Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 24-25 lipca 2014 roku 2
REX 2
References. In November 2012 2
Referencje 2
Referencje (część MDDP). Pan Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze wykładowcy. Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz wymiarze godzin szkoleniowych podanych w tabeli. Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych. 10-11.03.2014 r. Warszawa. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością 2
Referencje Grzegorza Michalskiego 2
Referencje z dnia 26 czerwca 2013 za szkolenie Controlling Finansowy w dniach 18-19 czerwca 2013 w Warszawie 2
Referencje. Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 14-15 lipca 2014 roku 2
Referencje. Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 23-24 czerwca 2014 roku 2
Referencje. Pan Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze wykładowcy. Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin szkoleniowych podanych w tabeli: Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych 22-23.04.2013 Warszawa. W trakcie szkolenia dokonana została prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia 2
Referencje. Trener Grzegorz Michalski przeprowadził dla Centrum Edukacji sp. z o.o. szkolenie "Analiza ekonomiczna projektów inwestycyjnych". Kurs odbył się w grupie 15 pracowników PKN ORLEN obszaru realizacji inwestycji majątkowych w terminie 8-9 grudnia 2011 roku i trwał łącznie 16 godzin dydaktycznych. Szkolenie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze 2
Relationship Economy 2
SPRZEDAŻ - szkolenia dla pracowników sektora MSP" 2
Staatsoper 2
Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
Third Reich 2
Thorak 2
W listopadzie 2012r. nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego. Szkolenie z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa obejmowało zajęcia trwające 2 dni szkoleniowe. W trakcie szkolenia Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia 2
Wehrmacht 2
Yi-Tan tech call 2
Zaświadczam 2
accounts and variety of performacne analysis. This training was valuable for me 2
aktywizujących metod szkoleniowych 2
ale przede wszystkim ze wskazania sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
analiza dyskryminacyjna. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami firmy Indesit. Pozwoliło naszym pracownikom na uzupełnienie 2
as discussed by coach Dr. Grzegorz Michalski issues were very clear emphasis on the practical application of business. It should also be noted 2
b) definicja i znaczenie 2
b) definicja poziomu płynności finansowej. 3. Pomiar poziomu płynności finansowej: a) statyczne miary płynności 2
b) korekty miar płynności 2
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów. 6. Zarządzanie należnościami: a) ocena należności przedsiębiorstw 2
b) kredyt kupiecki 2
b) metoda punktowa 2
b) metody ustalania okresu spływu należności 2
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola 2
b) poziom NWC 2
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową 2
bardzo dobrze przygotowane materiały dydaktyczne 2
bezpośredni i przyjazny kontakt. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
budowanie wartości przedsiębiorstw inwestycjami w aktywa bieżące i zarządzanie kapitałem obrotowym. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
business plans 2
byli nie tylko pracownicy Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach ale również pracownicy i przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki. Projekt doradczo-szkoleniowy pod tytułem "Oceny i analizy opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym" w części merytorycznej był przygotowany i przeprowadzony przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego. Pan dr Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą podejmować efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania opłacalnością i ryzykiem projektu inwestycyjnego. Treści merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego 2
był "uszyty na miarę" potrzeb instytucji zarządzającej środkami publicznymi i wykorzystywał najnowszą wiedzę naukową z zakresu finansów przedsiębiorstw 2
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki). 9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa: a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych 2
c) cykl konwersji gotówki 2
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej 2
c) krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Wartość płynności finansowej: a) wartość płynności finansowej 2
c) metoda standardu kredytowego 2
c) prognozowanie należności 2
c) relacja wartości płynności do jej poziomu 2
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej 2
co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych zajęć. (część EMITEL): W imieniu firmy EmiTel Sp. z o.o. potwierdzam 2
co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych zajęć. Prezentował wysoką i przydatną praktycznie wiedzę merytoryczną 2
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja. 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi: a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 2
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności 2
d) określanie strategii zarządzania NWC. 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie: a) potrzeba utrzymywania zapasów 2
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 2
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej. 4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC): a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie 2
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową: a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi 2
dla grupy ponad 14 osób 2
dla pracowników Cargill Poland Sp. z o.o. zrealizował 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały aspekty zarządzania ryzykiem i opłacalnością inwestycji w przemyśle spożywczym. Projekt szkoleniowy realizowany przez naszego eksperta 2
dobrym kontaktem osobistym z uczestnikami 2
e) faktoring należności 2
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami 2
ekologiczne i środowiskowe aspekty decyzji ekonomicznych i finansowych uwzględniane w trakcie sporządzania studium wykonalności inwestycji w górnictwie. Zarówno pracownicy Agencji jak i Ministerstwa Gospodarki uczestniczący w projekcie zadowoleni byli z użyteczności przekazanej im wiedzy praktycznej 2
ekonomiki managerskiej i zarządzania projektami do praktyki gospodarczej. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
esspecially from the point of view of economic practice 2
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja. 7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego: a) metody analizy ryzyka kredytowego 2
fax (022) 211 20 90 norbert.saks@akademiamddp.pl 2
financial models 2
finansów publicznych i ich zastosowania w specyficznym sektorze górniczym. Była to okazja do istotnego transferu osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomiki przedsiębiorstw i finansów do praktyki gospodarczej realizowanej przez pracowników Ministerstwa Gospodarki. Trener otrzymał wysoką notę od uczestników szkolenia potwierdzoną specjalnymi referencjami Klienta. [podpisano: Maciej Firlit] ... Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Na podkreślenie zasługuje rzetelny sposób poruszania zagadnień oraz partnerski styl prowadzenia szkolenia przez wykładowcę ... [podpisano: Henryk Paszcza] Aby zorganizować szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
iż całe szkolenie było prowadzone w bardzo przystępnej i przejrzystej formie i pozostawiło we mnie wyłącznie pozytywne wrażenia. Pragnę również zauważyć 2
iż jestem absolwentem uniwersytetu ekonomicznego i znam tematykę Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej 2
jak: • obliczenia na danych teoretycznych ilustrujące zagadnienia wykładu 2
kompetencje oraz sposób prowadzenia szkolenia przez trenera - Pana Grzegorza Michalskiego 2
kreatywność i zdolności interpersonalne prowadzącego. Pragniemy zauważyć 2
która daje gwarancję rzetelnej realizacji świadczonych przez Niego usług doradczo-eksperckich. Jesteśmy przeświadczeni 2
które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. • Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa. • Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi 2
które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Adresaci szkolenia: Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa 2
który zaprezentował wysoki poziom przygotowania merytorycznego w zakresie prowadzonego szkolenia. Także jego umiejętności metodyczne odegrały duże znaczenie w skutecznym przekazywaniu wiedzy. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy. Program 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową: a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa 2
mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami 2
management and economics to business practice. I recommend Mr. Grzegorz Michalski as one of the some of the best in my opinion 2
medium and large enterprises. The main area of Rector Capita is a transaction advisory services to raise capital for the company. In terms of its services Rector Capital also performs diverse as the development of strategic plans 2
miały bardzo wyraźny akcent praktycznego zastosowania w działalności gospodarczej. Należy również dodać 2
michalski 2
model Beranka 2
model Millera-Orra 2
model Stone’a) 2
na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący w sposób przystępny dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem 2
nasi pracownicy uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu z zakresu "Oceny i analizy opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym". Uczestnikami i beneficjentami tego szkolenia 2
następujące szkolenia: 1. Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych - w dniach 26/27 listopada 2012 2
nawiązać z uczestnikami dobry 2
obejmowały m.in. zagadnienia: studium wykonalności inwestycji 2
ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych 2
od 13 września 2005 roku do 27 października 2006 roku pan dr Grzegorz Michalski zrealizował cztery 2
ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści merytoryczne szkolenia obejmowały zagadnienia takie jak: Finansowy cel działania przedsiębiorstwa 2
ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia omawiane były przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań 2
okres realizacji: 09.2009 - 01.2011 2
oraz pozostając do dyspozycji 2
oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych 2
osoby z kadry zarządzającej oraz specjaliści. Projekt "Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2" realizowany był w okresie od 09-2012 do 01-2014 r pod nadzorem Urzędu arszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
pod tytułem: Zarządzanie płynnością finansową. Uczestnicy ocenili poziom szkolenia jako wysoki 2
podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności 2
podkreślając wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz wiele praktycznych przykładów ćwiczeń obliczeniowych. Z uznaniem uczestników spotkała się również bardzo dobra organizacja szkolenia. Szkolenie zrealizowane przez firmę Akademia Biznesu MDDP na rzecz EmiTel stanowiło usługę wykonaną w sposób rzetelny 2
pomiar wartości przedsiębiorstwa 2
ponieważ poruszane przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego zagadnienia 2
ponieważ wiedza teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej jakości specjalistę. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
ponieważ wiedza teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy specjalistę. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
ponieważ wiedza teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy z przyjemnością rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy specjalistę. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
posiadającą szeroką wiedzę 2
potrafił również zaciekawić tematem i zaangażować grupę 2
pracownikach JST oraz wszystkich 2
pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu SA - oddział w Katowicach oraz pracowników Ministerstwa Gospodarki 2
pragniemy polecić Pana Grzegorza Michalskiego jako profesjonalnego trenera. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialności 2
prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności 2
project Nr. 61200004 from March 04th to March 05th 2014 at Faculty of Economics and Management of Slovak University of Agriculture in Nitra 2
project consulting and training carried out by dr. Grzegorz Michalski was an opportunity for significant transfer of scientific knowledge and the latest scientific achievements in the field of finance 2
projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów 2
projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych osiągnięć z dziedziny finansów 2
projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach: 01/02.02.2010 łącznie 2 dni 2
projekt realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy z dziedziny finansów 2
prowadził następujące szkolenia w ramach projektu "ZARZĄDZANIE 2
prowadził następujące szkolenia w ramach projektu Profesjonalne kadry - nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+ 2
przepływy pieniężne 2
przyczyniło się do transferu naukowych osiągnięć z zakresu finansów 2
realizacja: 01.2010-12.2012: a) Controlling finansowy z elementami rachunkowości finansowej / 8 dni / b) Analiza finansowa / 8 dni / c) Coaching grupowy / 8dni / Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz wysoko ocenione przez uczestników. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
ryzyko i niepewność i warunki realizacji projektów inwestycyjnych w górnictwie 2
również po zakończeniu szkolenia. [podpisano: Maciej Kaliski] ...
Firma AVENHANSEN Sp. z o. o. zaświadcza
2
CREATOR
SHOW DETAILS